Trots den lag som infördes 2013 gällande mobiltelefonanvändningen när man kör bil så ser man dagligen förare prata i mobilen medan de kör. Lagen som införts påtalar att du kan bötfällas om din bilkörning blir ouppmärksam och trafikfarlig vid användning av telefon eller annan utrustning som till exempel en navigator. Det finns dock godkända hjälpmedel för att göra din färd säkrare, till exempel bluetooth-headset och aux-sladdar som du enkelt kan installera själv.

Ett headset med svarsknapp gör att du kan prata i telefon utan att ta händerna från ratten eller ögonen från vägen. Det är betydligt säkrare än att hålla telefonen i ena handen medan du kör. Du hittar sådana headset på eQuipIT. Med hjälp av en aux-sladd och en hållare för mobilen kan du också använda mobilen som GPS-verktyg – också det utan att behöva släppa ratten.

Nu säger förmodligen några personer att de minsann kan använda mobilen och köra bil samtidigt och kanske kan det vara så. Det är dock troligare att de flesta av oss inte kan göra dessa två sakerna samtidigt och vara fullt koncentrerade på vad som sker i trafiken. För att förklara detta mer ingående – du kör bil och pratar i telefonen vilket innebär att hjärnan arbetar på flera fronter samtidigt. Lägg nu till att du använder en hand till att ratta, växla och ge körsignal samtidigt som du använder höger och vänster fot till pedalerna. Nu ska vi också kolla in i alla backspeglar för att se vad som sker framåt, bakåt och åt sidorna i trafiken. Det är för många faktorer som spelar in för att kalla sitt körande trafiksäkert och att man är uppmärksam.

Det finns studier i USA som visar att 16 procent av alla dödsolyckor är relaterade till just detta. De böter du riskerar att få i en ouppmärksam eller trafikfarlig situation är upp till 4 000 kronor, så att investera i ett hjälpmedel är en låg kostnad om man tänker efter. Dessutom kan det rädda liv och många tragiska upplevelser för de som gör detta. Slutligen kan det vara värt att komma ihåg att det faktiskt inte är du som bedömer situationen utan polisen. Ta väl hand om dig i trafiken – små hjälpmedel kan göra din körning mycket säkrare. För mer information om vad som gäller, se Transportstyrelsen.