I Sverige och många andra europeiska länder har det installerats trafiksäkerhetskameror för att höja säkerheten på vägarna.

Kamerorna är uppsatta på olycksdrabbade vägsträckor i syfte att sänka trafikanternas fart och därigenom minska antalet olyckor. Många missar dock varningarna och försätter sig själv och andra i fara när man bromsar kraftigt då kamerorna kommer inom synhåll. Med en fartkameravarnare är det inte längre ett problem.

En fartkameravarnare förvarnar bilisten i god tid om att en trafiksäkerhetskamera snart kommer så att hastigheten kan sänkas i god tid. En del modeller har röstguidning med möjlighet att välja språk och även möjlighet att varna för mobila kontroller samt varningssignaler vid för hög hastighet. Exakt innehåll skiljer sig mellan tillverkare och modell men oavsett modell finns det fördelar hos denna produkt. Men även nackdelar. Vissa förlitar sig för mycket på den och kör för fort så länge som inte appraten varnar. Det är inte tanken eftersom man då ökar risken för kollision och skada.